Foto: Jakob Boserup

Beregn følgeretsvederlag

Der skal kun betales følgeretsvederlag, hvis salgsprisen overstiger 300 EUR.

Vi gør opmærksom på, at vi omregner følgeretsvederlaget fra euro til danske kroner. Nationalbankens middelkurs på euro pr. den 1. december 2016 vil blive lagt til grund for det kommende år. Dog forbeholder vi os ret til at ændre kursen i årets løb, hvis der sker væsentlige kursændringer. For 2017 ser satserne således ud i danske kroner (kurs 744,01):

Salgspris

ekskl. moms, inkl. salær

Betaling

% af salgspris/andel af salgspris

300,01 – 50.000 EUR 2.232,03 kr. – 372.005 kr. 5%
50.000,01 – 200.000 EUR

372.005 kr. – 1.488.020 kr.

3%
200.000,01 – 350.000 EUR

1.488.020 kr. – 2.604.035 kr.

1%
350.000,01 – 500.000 EUR 2.604.035 kr. – 3.720.050 kr. 0,5%
over 500.000 EUR over 3.720.050 kr. 0,25%
Maksimal betaling pr. værk 12.500 EUR Maksimal betaling pr. værk 93.001,25 kr.