VISDAs politik for behandling af personoplysninger

For at kunne udbetale vederlag opbevarer og behandler VISDA billedskaberes personoplysninger i form af cpr-nummer, evt. specifikt oplyste kontonumre, navn, kontaktoplysninger samt fødsels- og dødsdato til brug for tildeling og udbetaling af vederlag. Vi indhenter og registrerer oplysninger fra billedskaberne selv eller andre kollektive forvaltningsorganisationer eller fagliglige organisationer (dog registreres fagforeningsmæssige tilhørsforhold ikke).

Til brug for udbetaling af vederlag til Nemkonto, videregiver vi oplysninger til KMD A/S, SKAT og Danske Bank. Desuden videregiver vi oplysninger, som er egnede til at identificere enkelte rettighedshavere, dvs. oplysninger om navn, pseudonym, nationalitet, fødsels- og dødsdato og rettigheder til andre kollektive forvaltningsorganisationer til brug for tildeling af vederlag.

Man kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret ved at kontakte os, ligesom man kan få slettet sine oplysninger. Sletning af oplysninger vil dog betyde, at man mister muligheden for at kunne få udbetalt vederlag.