Billedlicens

VISDA skaffer dig de nødvendige tilladelser til at bruge alverdens kunstværker i alle tænkelige sammenhænge. I undervisning, i bøger, på internettet, på tekstil eller til andre spændende formål.

VISDA repræsenterer mere end 160.000 danske og udenlandske kunstnere.

Sådan ansøger du om billedlicens 

Udfyld vores online ansøgningsskema her.

Vi bestræber os på at behandle din sag inden for en uge.

OBS! Hvis du vil bruge kunstnere, som har særlige betingelser, må du påregne længere sagsbehandlingstid. Se en liste over disse kunstnere her. Der er tale om en vejledende, ikke udtømmende liste.

Det er ikke bindende at sende en ansøgning. Vi vil altid sende et tilbud med pris til godkendelse. Du kan finde en samlet prisliste her, og du finder VISDA’s standardlicensvilkår her.

Godt at vide inden du søger
Alle kunstværker er beskyttet af ophavsretsloven, så længe kunstneren lever og indtil 70 år efter udløbet af dødsåret. Det betyder, at der skal indhentes tilladelse, når du vil bruge beskyttede kunstværker.

I menuen til venstre kan du læse mere om muligheder, priser og vilkår på netop dit område.

Særlig kreditering
Nogle kunstnere har en særlig krediteringslinje tilknyttet, som skal anvendes sammen med tilladelsen fra os. Hvis det er tilfældet, fremgår det af søgeresultatet. For alle kunstnere, som ikke har markeret noget i særlig kreditering, anvendes den almindelige kreditering © {Kunstnerens navn} / VISDA.

Du kan se en liste over alle kunstnere med særlige krediteringskrav her.

Særlige betingelser
Enkelte kunstnere har særlige betingelser tilknyttet brugen af deres kunstværker. Det kan betyde, at du må påregne længere sagsbehandlingstid, at der skal anvendes en særlig procedure for at opnå tilladelse, at der er særlige begrænsninger for, hvordan værkerne må anvendes og at priserne kan være højere end på prislisten.

Du kan se en liste over kunstnere med særlige betingelser her. Der er tale om en vejledende, ikke udtømmende liste.

Ukendte kunstnere og fotografer
Hvis du ønsker at bruge værker af ukendte kunstnere eller fotografer, kan vi i visse tilfælde også give en billedlicens.

For at kunne lave en licensaftale til brug af værker fra ukendte kunstnere, er det et krav, at man først har forsøgt at finde frem til vedkommende ved en grundig søgning.

Brug denne guide for søgning af billeder af ukendt kunstner/fotograf.

Findes navnet på vedkommende ved søgningen, men uden at det er muligt at finde frem til rettighedshaveren, konsulteres relevante kilder, som for eksempel:

  • Henvendelse til relevante faglige organisationer. En liste over disse kan findes her
  • Billedbureauers databaser
  • Bibliotekers databaser
  • Oplysninger hos forlag eller andre virksomheder hvor rettighedshaveren har eller har haft aktivt virke

Når du har gennemgået søgningen uden held, kan du udfylde et ansøgningsskema på normal vis og blot skrive ’ukendt’ ved kunstnerens navn.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på billedlicens@visda.dk