Foto: Polfoto, Marco Covi

Billedklarering

Har I som museum brug for at cleare rettigheder til kunstværker, som skal indgå i fx museets kunstbøger og kataloger, plakater og postkort eller noget helt andet, så kan I få en tilladelse hos VISDA.

VISDA repræsenterer ca. 160.000 danske og udenlandske billedkunstnere.
Søg i vores liste over kunstnere
Her kan du se en samlet prisliste

Hent ansøgningsblanket til udstillingskataloger.
Hent ansøgningsblanket til tryksager, postkort/plakater, magasiner, film/TV og merchandise.

Årslicens

Hvis I som museum bruger værker af mange forskellige billedkunstnere i løbet af et år på forskellige platforme og medier, så kan museet med en årslicens få alle rettigheder clearet på én gang. Med en årslicens behøver I ikke cleare rettigheder for hver enkelt kunstners værker, da årslicensen omfatter værker skabt af kunstnere fra hele verden. Vi kan tilpasse en årslicens, så den passer til museets brug.

Værker af følgende kunstnere er ikke en del af aftalen.

Kontakt os på billedlicens@visda.dk eller telefon 31 40 60 00 for at høre mere.

Annonceringer om udstilling og kataloger

I nogle tilfælde kan et museum gengive et værk uden kunstnerens tilladelse. Det er hvis et værk indgår i en samling, hvis et værk udstilles eller hvis et værk udbydes til salg. Museet kan gengive værkerne i bestandskataloger over samlingen. Værkerne kan også gengives i meddelelser om udstilling eller salg.
Hvis museet derimod ønsker at lave og sælge fx plakater, merchadise, kunstbøger eller udstillingskataloger med tekstindhold, så skal rettighederne cleares. Dette gælder også for gengivelser online. Det kan VISDA klare.

Særlig kreditering
Nogle kunstnere har en særlig krediteringslinje tilknyttet, som skal anvendes sammen med tilladelsen fra os. Hvis det er tilfældet, fremgår det af søgeresultatet. For alle kunstnere, som ikke har markeret noget i særlig kreditering, anvendes den almindelige kreditering © {Kunstnerens navn} / VISDA.

Du kan se en liste over alle kunstnere med særlige krediteringskrav her.

Særlige vilkår
Enkelte kunstnere har særlige vilkår tilknyttet brugen af deres kunstværker. Det kan betyde, at du må påregne længere sagsbehandlingstid, at der skal anvendes en særlig procedure for at opnå tilladelse, eller at der er særlige begrænsninger for, hvordan værkerne må anvende.

Du kan se en liste over alle kunstnere med særlige betingelser her.

Varigt anbragt på offentlig plads eller vej

Værker der er varigt anbragt på offentlig plads eller vej  må afbildes uden kunstnerens samtykke, hvis værket ikke er hovedmotivet, og hvis værket ikke gengives i erhvervsmæssigt øjemed. Bygninger kan imidlertid frit afbildes uanset om det er hovedmotiv og anvendes erhvervsmæssigt.