©DR, ©David Schnell, Hochbahn

Billedklarering

Har du brug for at cleare rettigheder til gengivelse af fx et kunstværk eller en illustration i film eller tv-produktioner, så kan du få en tilladelse hos VISDA.

VISDA repræsenterer mere end 160.000 danske og udenlandske billedkunstnere.

Søg i vores liste over kunstnere

Se priser

Hent ansøgningsblanket til tryksager, postkort/plakater, magasiner, film/TV og merchandise.

Særlig kreditering
Nogle kunstnere har en særlig krediteringslinje tilknyttet, som skal anvendes sammen med tilladelsen fra os. Hvis det er tilfældet, fremgår det af søgeresultatet. For alle kunstnere, som ikke har markeret noget i særlig kreditering, anvendes den almindelige kreditering © {Kunstnerens navn} / VISDA.

Du kan se en liste over alle kunstnere med særlige krediteringskrav her.

Særlige vilkår
Enkelte kunstnere har særlige vilkår tilknyttet brugen af deres kunstværker. Det kan betyde, at du må påregne længere sagsbehandlingstid, at der skal anvendes en særlig procedure for at opnå tilladelse, eller at der er særlige begrænsninger for, hvordan værkerne må anvende.

Du kan se en liste over alle kunstnere med særlige betingelser her.