© Ditte Valente / VISDA

Vilkår for undervisningsaftaler fra VISDA

En aftale med VISDA supplerer kopieringsaftalen fra Copydan Tekst & Node og giver undervisningsinstitutionens undervisere og studerende lov til at bruge isolerede (fritstående) billeder fra en lang række kilder og lade dem indgå i nye sammenhænge.

De omfattede billeder er alle former for billedkunst, såsom fotografier, tegninger, illustrationer, malerier, skulpturer, kunsthåndværk, grafik mm.

Med ”isolerede billeder” menes billeder, som ikke – oprindeligt – optræder i sammenhæng med tekst, eller som er isoleret fra den oprindelige omgivende tekst.

Der er ingen begrænsning på, hvor mange billeder der må bruges, men du skal huske altid at skrive kunstnerens navn nedenunder eller i nærheden af billedet.

Med aftalen må man:

 • Hente billeder fra åbent tilgængelige sider på internettet
 • Indscanne billeder fra bøger, postkort, ugeblade mv. (medmindre det fremgår, fx i bogens kolofon, at anvendelse kræver særlig aftale af med forfatter eller forlag)
 • Bruge billederne i digitale præsentationer og i elevopgaver
 • Fremstille undervisningsforløb med billeder til digitale tavler
 • Gemme egne præsentationer med billeder på digitale tavler og genbruge og/eller dele disse undervisningsforløb med andre undervisere på skolen
 • Gemme egne undervisningsforløb, digitale præsentationer, opgaver og opgaveløsninger med billeder på skolens intranet eller på USB lagermedier
 • Udveksle digitale undervisningsforløb, opgaveløsninger og rapporter med billeder via e-mail mellem skolens lærere og elever
 • Oprette et billedarkiv på skolens intranet

Med aftalen må man ikke:

 • Bruge billederne uden for institutionen eller udveksle dem med andre end institutionens lærere og elever
 • Bruge billederne til andet end undervisningsformål
 • Gøre billederne tilgængelige på åbent internet, herunder på institutionens hjemmeside
 • Lagre billederne på et intranet, som ikke har adgangsbeskyttelse
 • Manipulere eller ændre i billederne

Derudover dækker aftalen ikke:

 • Brug af billeder fra bøger, hvor forlaget eller forfatteren har angivet, at dette kræver særlig aftale fx: ”Bogens illustrationer og figurer må ikke genanvendes uden særskilt aftale med forlaget.”
 • Brug eller lagring af billeder fra websider som institutionen har indgået en individuel aftale med angående udnyttelsen, f.eks. abonnementsaftale
 • Brug eller lagring af billeder fra lukkede websider, der forudsætter individuel klarering, som f.eks. professionelle billeddatabaser
 • Indscanning af billeder fra bøger, hvor forlaget eller forfatteren har angivet, at dette kræver særlig aftale
 • Brug af billeder af kunstnere, som ikke ønsker at medvirke – se navnene her.