Tv. Bent Lange © Miklos Szabo / VISDA, Th. © Kasper Jensen / VISDA
Tv. Bent Lange © Miklos Szabo / VISDA, Th. © Kasper Jensen / VISDA

Følgeret

Når du som kunsthandler sælger et kunstværk, har ophavsmanden ret til en lille del af salgsprisen – det kaldes følgeret. Almindeligvis udgør vederlaget 5 % af hammerslagsprisen.

Hvordan fungerer det?
Alle gallerier, auktionshuse og kunsthandlere, der professionelt handler med kunst, skal rapportere deres salg til VISDA, med mindre der er tale om førstegangssalg. Som handlende har du pligt til at tilmelde dig følgeretsordningen.

Du kan beregne størrelsen af vederlaget ved hjælp af dette skema.

Kunstnerne får pengene
Både danske og udenlandske kunstnere er omfattet af følgeretsordningen. Er kunstneren død, går pengene videre til ægtefælle og livsarvinger. Vi udbetaler penge en gang om året.

Hvilke værker er omfattet?
Alle former for kunstværker, som f.eks. malerier, collager, tegninger, graveringer, tryk, litografier, skulpturer, vægtæpper, keramisk kunst, glaskunst, fotografiske værker, brugskunst, smykker og møbler er omfattet.

Inddeling af værker

Arter af kunstværker

Salg med følgeretsvederlag

Unika

Ren kunst, brugskunst, møbler – såsom malerier, akvareller, kollager, tegninger, originale litografier, stik, tryk, statuetter, relieffer, skulpturer, vægtekstiler, fotografier, kunsthåndværk, såsom vaser, fade, krukker, smykker og sølv- og guldsmedearbejder samt møbler.

 

Alle

Ikke unika

Ren kunst udført i flere identiske eksemplarer – såsom originale litografier, stik, tryk, skulpturer, statuetter, relieffer, vægtekstiler, fotografier

 

Alle, når udført i et begrænset antal

Brugskunst – såsom kunsthåndværk, vaser, fade, krukker, smykker, sølv- og guldsmedearbejder

 

Når udført i maksimum 50 eksemplarer

Møbler

Når udført i maksimum 8 eksemplarer

 

Bemærkninger
Ved “udført i et begrænset antal” forstås værker udført af kunstneren selv eller med dennes tilladelse: f.eks. signeret, stemplet eller nummereret af kunstneren eller dennes atelier, på anden måde autoriseret af kunstneren eller fastslået ved ekspertbistand eller anden ekspertise.

Såfremt auktionshusets eller kunsthandlens salgsargument over for køberne er, at en genstand er ”produceret i begrænset antal”, ”produceret i få eksemplarer”, ”produceret i kun xx eksemplarer” eller lign., skal der beregnes følgeretsvederlag uanset det aftalte maksimum. Refereres der derimod til det tilbageværende antal værkseksemplarer, som ”idag uhyre sjælden”, “få tilbageværende eksemplarer”, ”findes idag kun i begrænset antal” og lign., beregnes der ikke følgeretsvederlag, forudsat at der oprindeligt var produceret flere eksemplarer end ovennævnte maksimumsgrænser.

Er der uenighed om, i hvilket antal et værk er udført, søger parterne dette afklaret i mindelighed så vidt muligt ved uformel drøftelse eller ved indhentelse af uvildig ekspertudtalelse.

Aftalen gælder i en prøveperiode på 2 år, hvorefter parterne tager den op til drøftelse og evt. revision. Viser det sig, at aftalen er uhåndterlig i praksis, forbeholder begge parter sig ret til at tage aftalen op til fornyet drøftelse inden prøveperiodens udløb.

 

VISDA administrerer følgeretten i Danmark
Reglerne om følgeret findes i ophavslovens § 38 og EU’s følgeretsdirektiv Kulturministeriet har godkendt VISDA til at indsamle salgsoplysninger fra de handlende, opkræve betaling og videresende penge til kunstnerne.

susanne_miller

Kontakt

Kontakt Suanne Miller på smi@visda.dk eller tlf. 31 40 60 00
hvis du har spørgsmål om følgeret.