© Jakob Boserup / VISDA
© Jakob Boserup / VISDA

Beregn følgeretsvederlag

Der skal kun betales følgeretsvederlag, hvis salgsprisen overstiger 300 EUR/2.241,36 kr. (ekskl. moms, men inkl. avance/salær).

Vi gør opmærksom på, at vi omregner følgeretsvederlaget fra euro til danske kroner. Nationalbankens middelkurs på euro pr. den 2. december 2020 vil blive lagt til grund for det kommende år. Dog forbeholder vi os ret til at ændre kursen i årets løb, hvis der sker væsentlige kursændringer. For 2021 ser satserne således ud i danske kroner (kurs 744,41):

 Salgspris

 ekskl. moms, inkl. salær

 Betaling

 % af salgspris/andel af
 salgspris

 300,01 – 50.000 EUR 2.233,23 kr. – 372.205 kr.  5%
 50.000,01 – 200.000 EUR

372.205 kr. – 1.488.820 kr.

 3%
 200.000,01 – 350.000 EUR

1.488.820 kr. – 2.605.435 kr.

 1%
 350.000,01 – 500.000 EUR 2.605.435 kr. – 3.722.050 kr.  0,5%
 over 500.000 EUR  over 3.722.050 kr.  0,25%
Maksimal betaling pr. værk 12.500 EUR Maksimal betaling pr. værk 93.051,00 kr.