Foto: Jakob Boserup

Beregn følgeretsvederlag

Der skal kun betales følgeretsvederlag, hvis salgsprisen overstiger 300 EUR/2.241,36 kr. (ekskl. moms, men inkl. avance/salær).

Vi gør opmærksom på, at vi omregner følgeretsvederlaget fra euro til danske kroner. Nationalbankens middelkurs på euro pr. den 2. december 2019 vil blive lagt til grund for det kommende år. Dog forbeholder vi os ret til at ændre kursen i årets løb, hvis der sker væsentlige kursændringer. For 2020 ser satserne således ud i danske kroner (kurs 747,12):

 Salgspris

 ekskl. moms, inkl. salær

 Betaling

 % af salgspris/andel af
 salgspris

 300,01 – 50.000 EUR  2.241,43 kr. – 373.560 kr.  5%
 50.000,01 – 200.000 EUR

 373.560 kr. – 1.494.240 kr.

 3%
 200.000,01 – 350.000 EUR

 1.494.240 kr. – 2.614.920 kr.

 1%
 350.000,01 – 500.000 EUR  2.614.920 kr. – 3.735.600 kr.  0,5%
 over 500.000 EUR  over 3.735.600 kr.  0,25%
Maksimal betaling pr. værk 12.500 EUR Maksimal betaling pr. værk 93.390,00 kr.