Foto: Jakob Boserup

Beregn følgeretsvederlag

Der skal kun betales følgeretsvederlag, hvis salgsprisen overstiger 300 EUR.

Vi gør opmærksom på, at vi omregner følgeretsvederlaget fra euro til danske kroner. Nationalbankens middelkurs på euro pr. 1. december 2017 vil blive lagt til grund for det kommende år. Dog forbeholder vi os ret til at ændre kursen i årets løb, hvis der sker væsentlige kursændringer. For 2018 ser satserne således ud i danske kroner (kurs 744,20):

Salgspris

ekskl. moms, inkl. salær

Betaling

% af salgspris/andel af salgspris

300,01 – 50.000 EUR 2.232,60 kr. – 372.100 kr. 5%
50.000,01 – 200.000 EUR

372.100 kr. – 1.488.400 kr.

3%
200.000,01 – 350.000 EUR

1.488.400 kr. – 2.604.700 kr.

1%
350.000,01 – 500.000 EUR 2.604.700 kr. – 3.721.000 kr. 0,5%
over 500.000 EUR over 3.721.000 kr. 0,25%
Maksimal betaling pr. værk 12.500 EUR Maksimal betaling pr. værk 93.025,00 kr.