Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal der betales følgeret?

 • Ved videresalg af kunstværker formidlet af professionelle kunsthandlere til private såvel som til erhvervsdrivende
 • Når salgsprisen overstiger minimumsprisen på ca. 2.200 kr.
 • Når kunstneren er nulevende eller død inden for de sidste 70 år (udgangen af dødsår + 70)
 • Ved salg af unikaværker og kunstværker udført i et begrænset antal eksemplarer
 • Når værket er tilskrevet en kunstner
 • Ved videresalg, der finder sted i Danmark, også selvom salget sker til eksport
 • Ved salg fra private til professionelle kunsthandlere
 • Ved byttehandel og kædesalg (salg mellem gallerier)

 

Hvornår skal der ikke betales følgeret?

 • Når ophavsretten er udløbet -– 70 år efter udgangen af kunstnerens dødsår
 • Ved førstegangssalg
 • Når værkerne arves efter kunstneren
 • Når salgsprisen er under ca. 2.200 kr. (ekskl. moms)
 • Ved handler mellem private
 • Hvis kunstnerens identitet er uvis, f.eks.: ”J.F. Willumsens skole”, ”J.F. Willumsens stil” eller ”J.F. Willumsen, kopi efter”
 • Hvis det kan dokumenteres, at værket alligevel ikke er omfattet af følgeret, tilbagebetaler vi penge, der endnu ikke er udbetalt til kunstneren.
 • Ved bogudgivelser, hvor f.eks. træsnit eller litografier er en integreret del af bogen
 • Når en kunstner giver et værk, der ikke har været handlet før, til anvisning til et galleri. Det gælder også, hvis det galleri, der har fået værkerne til anvisning, udlåner dem til et andet galleri, som formidler salget
 • Forskudsbetaling til kunstneren. Når en kunstner modtager forskudsbetaling for værker, der afleveres til et galleri, og værkerne ikke har været handlet før
 • Værker, der er overdraget fra kunstneren ved kreditorforfølgning eller bodeling
 • Hvis køber annullerer handlen, tilbagebetaler vi penge, der endnu ikke er udbetalt til kunstneren

 

Flere kunstværker, der tæller som salg af ét værk

 • Kunstmappe med flere litografier
 • To tegninger i samme ramme
 • En serie/suite af kunstværker
 • Skulpturgruppe bestående af flere skulpturer