© Miklos Szabo / VISDA
© Miklos Szabo / VISDA

Indberet videresalg

Som kunsthandler har du pligt til at registrere hos VISDA og indberette, hvilke kunstværker du har videresolgt samt at indbetale følgeretsvederlag af salget.

Du skal én gang om året indberette salg eller 0-salg. Næste gang, du skal indberette, er i februar 2020 for alle videresalg, som har fundet sted i 2019.

Du skal ikke længere fremsende revisorerklæring. I stedet har vi indført øget stikprøvekontrol.

Vi sender en påmindelse, når tiden for indberetning nærmer sig. De kommende frister er:

Indberetning Betaling
1. februar 2020 28. februar 2020

Du kan indberette på følgende måder:

Har du ikke haft salg i perioden, skal du alligevel sende indberetning om 0-salg.

VISDA kan anmode om oplysninger om et salg. Som forhandler har du pligt til at kunne redegøre for et salg i op til tre år, efter at salget fandt sted.


Hvem er omfattet af følgeret?

Både danske og udenlandske kunstnere er omfattet af ordningen om følgeret, når deres værker sælges i Danmark. Du skal beregne følgeret for alle nulevende kunstnere, og for kunstnere der er døde for mindre end 70 år siden.

For at være omfattet af følgeretten skal kunstneren enten bo i eller være statsborger i et land, der også har en følgeretsordning. Se landene her: Lande med følgeretsordning