Foto:
Foto: Miklos szabo/Bent Lange

Indberet salg

Som kunsthandler har du pligt til at lade dig registrere hos VISDA og indberette, hvilke kunstværker du har solgt samt indbetale følgeretsvedrelag af salget. Du skal sende en indberetning hvert kvartal.

Når et kvartal er gået, sender vi en påmindelse om indberetning og betaling med følgende frister:

Indberetning Betaling
1. kvartal 10. maj 30. maj
2. kvartal 10. august 30. august
3. kvartal 10. november 30. november
4. kvartal 10. februar 28. februar

Du kan indberette på tre forskellige måder:

Har du ikke haft salg i perioden, skal du alligevel sende en indberetning om 0-salg.

En gang om året skal du sende en erklæring fra din revisor. Erklæringen skal oplyse om indberettede beløb for hele året. Vi sender en formular til dig i maj måned og skal have den retur inden 1. juni.

VISDA kan bede om oplysninger om et salg. Sælger har pligt til at redegøre for salget i op til tre år, efter at salget fandt sted.