© Kasper Jensen / VISDA
© Kasper Jensen / VISDA

Individuel udbetaling
VISDA fordeler ophavsretsvederlag individuelt til de ophavsmænd, hvis værker er blevet brugt.

På nogle områder modtager vi komplet data for, hvilke kunstnere der har været anvendt. Det er f.eks. på følgeret og ved gengivelse af værker i tv, på tryk eller på hjemmesider mv. I disse situationer udbetales hele vederlaget (minus administration) til den individuelle rettighedshaver.

Næste udbetaling finder sted ultimo juni 2021.

På andre områder er det ikke er muligt at modtage 100% dækkende data, f.eks. på grund af manglende kreditering. Her udbetales til individuelle rettighedshavere dels på baggrund af statistisk data fra beslægtede områder, dels på baggrund af et pointsystem, hvor man som billedskaber kan indtaste sine data med henblik på eventuel tildeling af vederlag.

Du kan ansøge om tillægsvederlag fra d. 6. januar til d. 31. marts 2021.

Er du fotograf/billedbehandler skal du følge linket her for at gå til registreringssystemet.

Er du tegner, illustrator, grafisk designer, tegneserieskaber eller bladtegner skal du følge linket her for at gå til registreringssystemet.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail@visda.dk eller tlf. 31 40 60 00.

Tilbage er en lille rest af midler, som vi ikke kan udbetale individuelt. Denne rest overgår til kulturelle formål, jf. nedenfor.

Næsten alle midler udbetales i juni via Nemkonto. Vi finder rettighedshaverne i vores egen database på ca. 20.000 kunstnere eller i den internationale IPI-database med over 160.000 kunstnere. I enkelte tilfælde kan kunstneren dog ikke umiddelbart findes, og i så fald iværksættes en eftersøgning efter kunstneren eller dennes arvinger.

Har du penge til gode?
Langt de fleste billedskabere er allerede registreret hos os eller bliver fundet af vores konsulenter i forbindelse med tildeling af vederlag. I enkelte tilfælde har det dog ikke været muligt for os at finde frem til den rette modtager.

Penge til kulturelle formål
For vederlag, som udbetales for billedbrug i undervisning, trækker vi et bidrag på 10% til VISDA’s kulturelle midler.

Oversigt over udbetalinger til kunstnerorganisationer de seneste 5 år.

Klare regler for anvendelse af kulturelle midler
Der er klare regler for anvendelse af kulturelle midler. Disse findes i manualen om forvaltning af VISDA-vederlag. Se manualen her.

Reglerne bestemmer udtømmende hvilke formål, der må støttes og at der blandt andet ikke må diskrimineres mellem ansøgere i forhold til foreningstilknytning, alder og køn mv.

Kontrolsystemet
Et dobbelt kontrolsystem sikrer, at de kulturelle midler anvendes i overensstemmelse med reglerne. De kunstnerorganisationer, som modtager og viderefordeler midler, skal således årligt afgive to erklæringer:

Forudgående Tro & Love erklæring
Inden en organisation kan modtage kulturelle midler til viderefordeling, skal organisationen skrive under på en Tro & Love erklæring om, at midlerne alene vil blive anvendt i overenstemmelse med ovenstående regler og manualer.
Eksempel på Tro & Love erklæring

Efterfølgende ekstern kontrol
For hvert regnskabsår skal organisationen fremlægge en revisorerklæring fra en uafhængig og ekstern revisor (registreret eller statsautoriseret) om, at pengene er blevet brugt i overensstemmelse med reglerne. Netop for at sikre uafhængighed mellem den kontrollerede part og den kontrollerende part, er denne kontrol lagt uden for VISDA – i overensstemmelse med blandt andet principperne for årsregnskaber mv.
Eksempel på revisorerklæring

Gennemsigtighedsrapport
Fra og med udbetalingsår 2017 skal medlemsorganisationer, der modtager kulturelle midler, også aflægge en gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af midlerne.

Gennemsigtighedsrapporten er et EU lovkrav, som blev indført i Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

I gennemsigtighedsrapporten udspecificeres hvordan og til hvilke formål, de kulturelle midler er anvendt i løbet af året.

Kunstnerorganisationernes gennemsigtighedsrapporter for kulturelle midler 2017.