Tegner Thomas Thorhauge. Foto: Simon Klein-Knudsen
Tegner Thomas Thorhauge. Foto: Simon Klein-Knudsen

Din ophavsret gælder i hele verden

Når du har skabt et kunstværk, er dit værk automatisk beskyttet af ophavsret. Beskyttelsen er ikke kun begrænset til Danmark og omfattet af den danske ophavsretslov. Dit værk er samtidig beskyttet i det meste af verden.

Det skyldes, at næsten alle verdens lande – pt. 185 lande – har tiltrådt den internationale overenskomst Bernerkonventionen. Bernerkonventionen opstiller en række grundregler for beskyttelsen af litterære og kunstneriske værker og er den konvention, som har størst betydning på ophavsretsområdet.

Bernerkonventionen bygger på tre grundprincipper:

  1. National behandling

”National behandling” indebærer, at hvert konventionsland skal behandle kunstværker fra andre konventionslande på samme måde, som kunstværker skabt af landets egne borgere.

  1. Minimumsbeskyttelse

Alle konventionslande skal give kunstværker fra de andre konventionslande en minimumsbeskyttelse. Minimumsbeskyttelsen omfatter blandt eneret til reproduktion og en vis droit moral-beskyttelse.

  1. Ingen formalitetskrav

Konventionslandene må ikke stille krav om, at et kunstværk skal være registreret eller opfylde andre formalitetskrav, for at det er beskyttet af ophavsret.

Ved at tiltræde Bernerkonventionen har konventionslandene dermed accepteret at give kunstværker fra andre lande denne ophavsretlige beskyttelse.

Kunstværker af danske kunstnere er derfor beskyttet af ophavsret i alle konventionslandene. Beskyttelsen skal følge de samme love og regler, som gælder for værker af konventionslandets egne kunstnere. Når dit værk bliver brugt i et konventionsland, vil brugen derfor være omfattet af konventionslandets lovgivning. Det samme gælder håndteringen af en eventuel krænkelse af dit værk.

Ikke alle lande giver en lige så stærk ophavsretlig beskyttelse af kunstværker som den, der findes i Danmark og EU. Men selvom konventionslandets regler stiller en kunstner dårligere, end hvis udnyttelsen eller krænkelsen var sket i Danmark, kan man ikke påberåbe sig de danske ophavsretlige regler. Dog kan man altid kræve, at beskyttelsen er på niveau med Bernerkonventionens minimumsrettigheder.

Eftersom de færreste lande vil yde egne kunstnere en ringere beskyttelse end andre landes kunstnere, er Bernerkonventionen i princippet med til at fastlægge en generel, grundlæggende ophavsretsbeskyttelse i de tilsluttede lande.

Konventionens regler betyder omvendt også at kunstnere fra andre konventionslande nyder den samme beskyttelse som danske kunstnere, når deres værker bruges i Danmark. Det gælder også selv om deres hjemland måtte have en ringere beskyttelse af ophavsret end det som gælder i Danmark. Danmark skal nemlig også give national behandling af værker fra andre konventionslande.

I EU-landene samt Norge og Schweiz og de øvrige EØS-lande gælder der stort set den samme ophavsretlige beskyttelse af kunstværker. I EU-landene er ophavsretslovgivningen desuden harmoniseret via en række direktiver.

Følgeret er en undtagelse fra grundprincipperne. Det skyldes, at det er frivilligt for konventionslandene om man vil indføre følgeret. I praksis betyder det, at følgeretsordningen i Danmark gælder for værker af kunstnere i alle EU og EØS-landene. Men uden for EU/EØS omfatter ordningen kun kunstnere fra de lande, der ligesom Danmark har indført en følgeretsordning. En liste over lande, som er omfattet af følgeretsordningen, kan ses her.