Foto: Jakob Boserup
Foto: Jakob Boserup

Hvor længe er der ophavsret på et værk?

Det er året for kunstnerens død, som afgør, hvor længe hans eller hendes ophavsret varer.

I Danmark – og i størstedelen af verden – gælder kunstnerens ophavsret i 70 år, efter at kunstneren er død. Helt nøjagtigt falder ophavsretten væk med udgangen af det 70. år efter dødsåret.

Fx blev Asger Jorn født den 3. marts 1914 og døde den 1. maj 1973. Asger Jorns ophavsret udløber derfor ved midnat den 31. december 2043.

Dette gælder for en kunstners samlede produktion af malerier, skulpturer, grafik, tegninger, fotografier og så videre.

Nogen undrer sig måske over, at kunstnerens ophavsret gælder i så lang tid. Eller at billedet ikke bare bliver frit at bruge, når kunstneren ikke længere lever.

Men det er et af ophavsrettens formål at sikre, at kunstneren kan give noget af sit kunstneriske virke i arv til sine efterladte. Ligesom når en forretning eller virksomhed går i arv til den næste generation. Mange kunstnere har svært ved at leve af deres kunst. Nogle sælger selvfølgelig godt allerede tidligt i deres karriere. Andre bliver først anerkendt, når de er døde. Man kommer dog ikke uden om, at billedkunstneres gennemsnitlige indtjening ligger meget langt nede på indkomststatistikkerne.

Ophavsrettens beskyttelsestid hjælper kunstnerens arvinger, ægtefælle, børn, børnebørn og måske endda oldebørn. De arver retten til at bestemme, hvordan kunstnerens produktion må udnyttes, så det sker i kunstnerens ånd eller er til at leve med for dem. De arver også retten til at få betaling, når andre bruger kunstnerens billeder fx i bøger eller på nettet.

Hos VISDA kan man i de fleste tilfælde få oplysninger om konkrete kunstneres status og hjælp til at klarere eventuelle ophavsrettigheder.

Det er en almindelig misforståelse, at ophavsretten til et maleri – altså et kunstværk – varer i 70 år, efter at maleriet er malet.

Misforståelsen opstår måske, fordi der gælder nogle særlige regler for en bestemt gruppe af fotografier. Alle fotografier er jo billeder, men man deler dem op i to grupper, når det drejer sig om, hvor længe de er beskyttet af ophavsret.

Den ene gruppe fotografier kaldes i ophavsretten for fotografiske værker. Det er groft sagt fotografier, som er taget af professionelle fotografer, og det er kunstneres fotografier og fotokunst. For hele denne gruppe af fotografier varer ophavsretten i 70 år efter fotografens død. De har altså den samme beskyttelsestid som malerier, skulpturer, tegninger, grafik osv.

Den anden gruppe fotografier kaldes i ophavsretten for fotografiske billeder. Det er fotografier af den type, som man kan kalde snapshots og amatørbilleder, fx dem man tager med sin smartphone, eller andre mere eller mindre tilfældige billeder, man knipser med sit fotografiapparat. For denne gruppe af fotografier varer ophavsretten i 50 år fra det tidspunkt, fotografiet blev taget. Her er det altså helt undtagelsesvis ikke fotografens dødsår, der gælder.