© Martin Bendix, Moment Studio / VISDA
© Martin Bendix, Moment Studio / VISDA

Ophavsret opstår automatisk

Når du har skabt et kunstværk, fx et maleri, et fotografi, en tegning eller en skulptur, får du helt automatisk ophavsret til dit værk.

Din ophavsret opstår i samme øjeblik, dit kunstværk er skabt. Du behøver ikke at udstille værket først, vise det frem for andre eller på anden måde offentliggøre det. Skitser, forarbejder, prøvetryk osv. er også automatisk beskyttet af ophavsret.

Ophavsretten til dit værk afhænger ikke af, hvornår du har skabt værket. Du behøver derfor ikke at oplyse om eller sætte årstal på værket. Der er dog en udbredt tradition for, at billedskabere daterer deres værker som led i deres kunstneriske virke. Det er en god idé, men det har altså ikke nogen juridisk betydning.

Kunstværker og fotografier skal ikke registreres nogen steder, for at de er omfattet af ophavsret. Der findes heller ikke en myndighed, som registrerer kunstværker, sådan som man fx kender det fra patenter og varemærker (Patentdirektoratet).

© – ”copyright-tegnet” – er populært. Men ophavsretsloven stiller ikke noget krav om, at du bruger det på eller ved dine værker. Du har altid din ophavsret, uanset om du bruger © eller ej, og du har ret til at håndhæve din ophavsret over for andre.

© tjener udelukkende som signal til omverdenen om, at dit værk er beskyttet af ophavsret, og at andre skal respektere det og følge ophavsretslovens regler, hvis de vil bruge dit værk. Mange billedskabere vælger at sende dette signal og sætter © sammen med/foran billedskaberens navn på eller ved deres værker. De kræver også, at andre gør det, når fx et kunstværk eller fotografi gengives i trykte materialer eller på nettet. Det ser typisk sådan ud:

Eksempel:     © Anders Andersen

Denne ”copyrightlinje”, kaldes også for kreditering, og den har både økonomisk og personlig betydning for dig som billedskaber. Du gør omverdenen opmærksom på, at du er kunstneren bag værket, og du er med til at sikre, at andre kan identificere dine værker eller finde frem til dig via din kunst.

VISDA anbefaler, at billedskabere bruger copyrightlinjen i forbindelse med al gengivelse af ophavsretligt beskyttede billeder. Det stilles også som et krav i alle VISDA’s aftaler og tilladelser om brug af billeder.

Som billedskaber kan du tilmelde dig VISDA og dermed sikre dig, at du får penge, når dine værker er blevet brugt i fx undervisning, på tv eller på internettet. Læs her hvordan du tilmelder dig VISDA.