Foto: Simon Klein-Knudsen
Foto: Simon Klein-Knudsen

Kunstneren beholder sin ophavsret, også efter at værket er solgt

I mange private hjem og ude på arbejdspladserne, hænger der kunst på væggene, og der står skulpturer på kaminhylden, i montrer eller på søjler. Det er kunstværker, som ejeren har anskaffet sig. Måske ved arv eller gave. Eller købt direkte af kunstneren, i gallerier, kunsthandler eller på auktion.

Kunst indgår mange steder som en del af indretningen, ligesom bordet, stolene, sofaen og tæpperne. Nogle bruger kunsten som en investering og sælger videre for at købe nyt. Andre beholder deres malerier hele livet og lader dem gå i arv i familien.

På mange måder er et stykke kunst ”bare” en fysisk genstand, som køberen har ejendomsretten til. Eksempelvis et maleri. Det kan sælges, lånes ud, udstilles på museum, foræres væk, gå videre til arvinger.

Men kunstnerens ophavsret ejer man ikke, selvom man ejer maleriet. Og derfor er det ikke på alle måder, at ejeren kan råde over det. Heller ikke selvom maleriet har hængt på væggen i den samme familie i en menneskealder.

Kunstneren beholder sin ophavsret, uanset hvor kunstværket befinder sig. Det betyder, at man skal indhente tilladelse, fra VISDA, kunstneren selv eller dennes arvinger, hvis man gengiver kunstværket, fx i en bog, på merchandise eller i virksomhedens markedsføring.

Ophavsretten varer i 70 år efter kunstnerens død. Det kan du læse mere om her.