© Martin Bendix / VISDA
© Martin Bendix / VISDA

Tilmelding

Som tilmeldt billedskaber er du sikker på at modtage vederlag, når dine værker bruges. På denne side kan du læse mere om, hvad det betyder, og hvordan du kan tilmelde dig.

Hvilke ordninger kan du være tilmeldt
VISDA arbejder for at sikre ophavsretlige indtægter til billedskabere i mange forskellige sammenhænge. Kerneområderne, som udgør det største del af vores aktiviteter, er de lovbestemte ordninger, hvor VISDA er udpeget af Kulturministeriet til at indhente, fordele og udbetale vederlag til alle billedskabere. De lovbestemte ordninger gælder fx videresalg af originale kunstværker, brug af billeder i undervisning, kunstværker vist i TV og mange andre sammenhænge, hvor der bruges billeder og kunstværker.

Læs mere de to lovbestemte ordninger Følgeret og Aftalelicens.

Derudover tilbyder VISDA såkaldt individuel rettighedsforvaltning.  Den ordning indebærer, at du som kunstner kan bede os om også at varetage dine rettigheder, når dine værker bliver brugt enkeltvist. Med individuel rettighedsforvaltning giver du os også mulighed for, at lade dine rettigheder blive sikret i udlandet via vores internationale netværk.

Lære mere om individuel rettighedsforvaltning.

Fælles for alle ordningerne er, at det er gratis at være tilmeldt. Ordningerne finansieres ved, at vi trækker et administrationsbidrag fra de penge vi udbetaler. Bidraget dækker omkostningerne forbundet med rettighedsforvaltningen.

Hvordan tilmelder du dig
Da vores online system midlertidigt er nede, skal du tilmelde dig ved at udfylde og sende denne formular med posten.

Er du arving skal du tilmelde dig ved at kontakte os på mail@visda.dk.

I online tilmeldingsproceduren kan du vælge, om du kun vil være tilmeldt de lovbestemte ordninger eller om du også ønsker den individuelle rettighedsforvaltning.

For at kunne tildele vederlag registrerer VISDA personoplysninger. Læs mere her.

Har du spørgsmål så kontakt os på mail@visda.dk eller telefon 31 40 60 00.