© Kasper Jensen / VISDA
© Kasper Jensen / VISDA

Følgeret

Som kunstner kan du få penge, når dine værker bliver videresolgt af gallerier eller på auktioner. På den måde får du del i værdistigningen.

Hvordan fungerer det?
Alle kunsthandlere skal hvert kvartal indberette deres salg af originale kunstværker, som er omfattet af følgeretsordningen, til VISDA. Læs mere i vores FAQ.

Vi beregner og opkræver vederlaget hos kunsthandleren og udbetaler det til dig.

Vederlagets størrelse afhænger af værkets salgspris.

Eksempel: Dit værk sælges for 15.000 kr. Vi opkræver 5 % af det beløb. Da det ikke koster noget at være tilmeldt, men finansieres ved at vi trækker 15 % i administrationsbidrag, udbetaler vi 637,50 kr. til dig.

Måske har vi penge stående til dig
Da ordningen gælder alle billedskabere, optjener du som billedskaber penge hos os, hvis vi registrerer at dine værker er blevet videresolgt. Dette gælder også før du har tilmeldt dig.

Ved at lade dig registrere som kunstner hos VISDA, får du automatisk udbetalt penge fra os, når dine værker er blevet videresolgt, og hvis salget er omfattet af følgeretsordningen. Det gælder både vederlag, som vi måtte have modtaget allerede og de vederlag, vi måtte modtage i fremtiden.

Hvis du ikke selv tilmelder dig, vil vi forsøge at kontakte dig, hvis du har penge til gode.

Registrering
For at kunne udbetale vederlag skal vi have dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer. Vi udbetaler via NemKonto. Er du arving, skal vi have dokumentation for arveforholdet.

Tilmelding for kunstnere

Tilmelding for arvinger

Vi udbetaler vederlag hvert år i juni.