Foto: Portra Images/Getty Images

Testamenter

Dine værker lever efter din død – opret et ophavsrets-testamente

Organisationerne bag VISDA har udarbejdet et standardtestamente, som du kan bruge, hvis du vil sikre, at dine værker og ophavsrettigheder bliver varetaget bedst muligt efter din død.
Billeder har værdi. I kroner og ører, men de er også dit personlige spor og har kulturhistorisk betydning.

Ved at oprette et testamente om din ophavsret kan du sikre, at der bliver værnet om dine værker efter din død, og at de bruges med respekt. Med afklarede forhold om forvaltningen af dine ophavsrettigheder hjælper du også dine arvinger med en nem administration af brug og ophavsretsindtægter gennem VISDA.

Der er tale om et standardtestamente, som du kan bruge eller blive inspireret af. Testamentet retter sig mod alle billedskabere, såsom malere, tegnere, illustratorer, fotografer, skulptører osv. Under alle omstændigheder er det fornuftigt at kontakte en advokat for nærmere vejledning, når du laver testamente, da ophavsrettigheder jo typisk kun er en del af din formue.

Udpeg en arving
Du skal finde den arving, som du mener, vil passe godt på dine ophavsrettigheder efter din død. Denne arving skal kunne træffe beslutning om udnyttelse af dine værker på vegne af alle de øvrige arvinger.

Den arving du udpeger, vil efter din død:

  • blive kontaktperson til VISDA, og skal kunne afgøre de spørgsmål, hvor VISDA gerne vil inddrage ophavsmanden.
  • skal ved krænkelse af din ophavsret afgøre, om der skal rejses krav mod krænkeren.
  • skal være kontaktperson til de forlag, billedbureauer, arkiver, museer mv., som du måtte have indgået konkrete aftaler med omkring brug af dine værker.
  • skal afgøre spørgsmål og træffe beslutning om udnyttelse af de af dine værker, som ikke umiddelbart falder indenfor VISDA’s område.

Testamentets indhold
For at sikre en nem og enkel administration for dine arvinger giver du i testamentet VISDA fuldmagt til at forhandle med brugere om reproduktion og anden sædvanlig udnyttelse af dine værker i mange forskellige medier.
Du bør hjælpe dine arvinger med at få overblik ved at udarbejde en oversigt over alle de aftaler, du har indgået og lægge oversigten og aftalerne sammen med testamentet.

Hvis du vælger, at dine originale værker skal overdrages til et museum, arkiv, bibliotek m.v., jf. § 4 i testamentet, bør du på forhånd sikre, at den pågældende institution kan modtage materialet.

Indtægterne for brug af dine billeder 
Dine arvinger modtager gennem VISDA afregninger for brug af dine værker. Indtægterne fordeles blandt dine arvinger efter arvelovens til enhver tid gældende regler eller på den måde, du har bestemt i dit testamente. Dine arvinger skal dog selv meddele eller bekræfte overfor VISDA, hvordan indtægterne skal fordeles imellem dem.

For vederlag fra følgeretsordningen gælder særlige regler, idet ophavsretsloven bestemmer, at kun livsarvinger er arveberettigede. Du kan læse om følgeretsordningen her: Følgeret

Tilmelding til VISDA 
Du kan tilmelde dig VISDA her: Medlemsskab/reproduktion

Er du fotograf, må du selv varetage rettighederne til dine fotografier, imens du lever. Efter din død kan du lade VISDA reproduktionsafdeling tage sig af dine rettigheder. Du kan indsende en kopi af det underskrevne testamente til VISDA og dermed sikre, at din tilmelding træder i kraft efter din død.

 

Hvis du allerede har eller senere foretager andre testamentariske dispositioner over din formue, bør du sikre, at disse ikke strider mod ophavsrets-testamentet. Vi anbefaler, at du kontakter en advokat for nærmere vejledning.

Du kan finde skabelonen til testamentet her: Testamente

Vigtigt: Testamentet skal underskrives for en notar for at være gyldigt. Notaren beholder et eksemplar, og du skal selv beholde det andet.