Tryksager, kalendere, plakater, postkort mv.

Generelt

Hvor intet andet skriftligt er aftalt nedenfor mellem parterne, gælder Copydan Billeders standardprisliste. Ved genoptryk gælder uændrede priser. Der ydes ikke mængderabat ved flere gengivelser af samme kunstner eller ved gengivelse af samme kunstværk i forskellige publikationer.

Alle priser er oplyst i kr.

Alment oplysende publikationer (kunstbøger, tidsskrifter og lignende)

Billedformat

1-1.000

-3.000

-5.000

-10.000

-25.000

-50.000

-100.000

-150.000

-200.000

Referencebilleder op til 10 % af sideformat.

105

132

158

197

241

294

359

438

534

Billedformat mindre end 50 % af sideformat

421

514

647

765

933

1.138

1.388

1.693

2.066

Billedformat 50 % og derover af  sideformat

541

659

819

989

1.207

1.474

1.798

2.194

2.677

Forside

2.483

2.905

3.630

4.357

4.357

4.357

4.357

4.357

4.357

Bagside

1.241

1.452

1.822

2.178

2.178

2.178

2.178

2.178

2.178

Bestands- eller udstillingskataloger med betydeligt tekstindhold

Billedformat

1-1.000

-3.000

-5.000

-10.000

-25.000

-50.000

-100.000

-150.000

-200.000

Referencebilleder op til 10 % af sideformat

79

99

118

149

180

219

269

329

400

Billedformat mindre end 50 % af sideformat

316

387

486

575

699

853

1.041

1.270

1.549

Billedformat 50 % og derover af  sideformat

406

495

613

742

906

1.105

1.348

1.645

2.007

Forside

2.483

2.905

3.630

4.357

4.357

4.357

4.357

4.357

4.357

Bagside

1.241

1.452

1.822

2.178

2.178

2.178

2.178

2.178

2.178

 

Undervisningsmateriale f.eks. indenfor rammerne af skoletjenesten

Billedformat

1-1.000

-3.000

-5.000

-10.000

-25.000

-50.000

Referencebilleder op til 10 % af sideformat

79

99

118

149

180

219

Billedformat mindre end 50 % af sideformat

316

387

486

575

699

853

Billedformat 50 % og derover af  sideformat

406

495

613

742

906

1.105

Forside

2.483

2.905

3.630

4.357

4.357

4.357

Bagside

1.241

1.452

1.822

2.178

2.178

2.178

 

Småpublikationer

Publikation på maksimalt 32 sider og oplag på maksimalt 500 eksemplarer.

Oplag

1-500

Billedformat mindre end 50 % af sideformat

79

Billedformat 50 % og derover af  sideformat

105

Forside

621

Bagside

316

 

Plakater, kunsttryk m.m.

 oplag

Op til 5

-100

-200

-500

-1000

-2000

-3000

pr. påbeg. 1000

Format

2.000 cm2/ 40 x 50 cm.

447

532

745

1.303

1.830

2.553

2.681

628

3.500 cm2/ 50 x 70 cm.

532

766

1.072

1.877

2.630

3.064

3.868

906

7.000 cm2/ 70 x 100 cm.

894

1.277

1.787

3.128

4.379

6.128

6.435

1.506

9.600 cm2/ 80 x 120 cm.

1.225

1.787

2.502

4.379

6.128

8.580

9.001

2.106

 

Postkort, dobbelt kort m.m.

Format

1- 500

-1.000

Herefter pr. kort

180 cm 2 (12 x 15 cm)

437

659

0,62

234 cm 2 (13 x 18 cm)

687

989

0,94

374 cm 2 (17 x 22 cm)

1.032

1.482

1,40

 

Kalendere

Pr. reproduktion

Op til 1.000

-5.000

-10.000

-20.000

50.000

A4/ 21x 29,7 cm

792

1.029

1.465

1.742

2.271

A3/ 29,7 x 42 cm

989

1.294

1.677

2.178

2.838

A2/ 42 x 59,4 cm

1.491

1.927

2.523

3.273

4.251

A1/ 59,4 x 84 cm.

1.980

2.574

3.354

4.357

5.664

 

Visning for publikum på storskærm i forbindelse med udstillinger på museet fra CD-ROM, DVD, Power Point eller andet medie

Priser for reproduktion

Pr. værk

pr. værk uanset medie

62,45

 

Pris for visning af værker, uanset hvilket medie der benyttes:

Første uge

Pr. yderligere påbegyndte uge

Op til 100 mulige tilskuerpladser

62

12,49

Pr. påbegyndte yderligere 100  tilskuerpladser

32

6,25

Der betales ikke særskilt for visning af detaljer, når værket tillige vises i total. Museet skal sørge for at oplyse hvis der f.eks. er clearet på forhånd til produktion af cd-rom, eller hvis visningsrettigheder til en film allerede er erhvervet. Prisen omfatter såvel værker, der indgår i udstillingen som referenceværker. En uge defineres som syv enkeltstående visninger.

 

Infostander i publikumsområde

pr. år

Pr. stander

598