Praktisk information om undervisningsaftalen

Institutionens aftale med VISDA supplerer kopiaftalen med Copydan Tekst & Node og giver institutionens undervisere og studerende lov til at bruge alle former for ophavsretligt beskyttede billeder i undervisningen.

De fleste undervisningsinstitutioner har en aftale med Copydan Tekst & Node, som på særlige vilkår omfatter kopiering af hele bog- eller tidsskriftsider, hvor billeder indgår sammen med en tekst.

En aftale med VISDA supplerer denne aftale, og giver institutionerne lov til at bruge isolerede (fritstående) billeder fra digitale og analoge kilder og lade dem indgå i nye sammenhænge.

Med billeder forstås alle former for billedkunst, såsom fotografier, tegninger, illustrationer, malerier, skulpturer, kunsthåndværk, grafik mm.

Med ”isolerede billeder” mener vi billeder, som ikke – oprindeligt – optræder i sammenhæng med tekst, eller som er isoleret fra den oprindelige omgivende tekst.

Der er ingen begrænsning på, hvor mange billeder der må bruges, men du skal huske altid at kreditere ophavsmanden, dvs. at du skal skrive kunstnerens navn neden under eller i nærheden af billedet.

Billederne må hentes fra åbent tilgængelige hjemmesider og arkiver på internettet, eller de må indskannes fra f.eks. postkort, plakater, bøger, blade og magasiner. Med aftalen kan undervisere og studerende således få fuldt udbytte af institutionens Smartboards og intranet. Billederne kan indgå i opgaver til de studerende og i de studerendes opgaveløsninger og rapporter samt i underviseres og studerendes præsentationer på PowerPoint og på Smartboards. Opgaver og præsentationer med billeder kan lagres på skolens intranet, på Smartboards eller USB lagre, ligesom det er nemt at udveksle billeder mellem undervisere og studerende, fordi det kan ske digitalt, f.eks. via e-mail.

Med aftalen må man:

 • Hente billeder fra åbent tilgængelige sider på internettet
 • Indskanne billeder fra bøger, postkort, ugeblade mv.
 • Bruge billederne i PowerPoint-præsentationer og i opgaver
 • Fremstille undervisningsforløb med billeder til Smartboards
 • Gemme egne præsentationer med billeder på Smartboards og genbruge og/eller dele disse undervisningsforløb med andre undervisere på institutionen
 • Gemme egne undervisningsforløb, PowerPoint-præsentationer, opgaver og opgaveløsninger med billeder på institutionens intranet eller på USB lagermedier
 • Indsætte billeder i de studerendes rapporter og opgaveløsninger
 • Udveksle digitale undervisningsforløb, opgaveløsninger og rapporter med billeder via e-mail mellem insitutionens undervisere og studerende
 • Oprette et billedarkiv på institutionens intranet

Med aftalen må man ikke:

 • Bruge billederne uden for institutionen eller udveksle dem med andre end institutionens undervisere og studerende
 • Bruge billederne til andet end undervisningsformål
 • Gøre billederne tilgængelige på åbent internet, herunder på institutionens hjemmeside
 • Lagre billederne på et intranet, som ikke har adgangsbeskyttelse
 • Manipulere eller ændre i billederne

Derudover dækker aftalen ikke:

 • Brug eller lagring af billeder fra websider som institutionen har indgået en individuel aftale med angående udnyttelsen, f.eks. en abonnementsaftale
 • Brug eller lagring af billeder fra lukkede websider, der forudsætter individuel klarering, som f.eks. professionelle billeddatabaser
 • Indscanning af billeder fra bøger, hvor forlaget eller forfatteren har angivet, at dette kræver særlig aftale
 • Billeder af kunstnere, som ikke ønsker at medvirke – se navnene her.