Vilkår for skoler

Skolens aftale med VISDA der supplerer kopiaftalen med Copydan Tekst & Node og giver skolens lærere og elever lov til at bruge alle former for ophavsretligt beskyttede billeder i undervisningen.

De fleste undervisningsinstitutioner har en aftale med Copydan Tekst & Node som på særlige vilkår omfatter fotokopiering og på visse undervisningsområder også indskanning af hele bog- eller tidsskriftsider, hvor billeder indgår sammen med en tekst.

En aftale med VISDA supplerer denne aftale, og giver skolerne lov til at bruge isolerede (fritstående) billeder fra en lang række kilder og lade dem indgå i nye sammenhænge.

De omfattede billeder er alle former for billedkunst, såsom fotografier, tegninger, illustrationer, malerier, skulpturer, kunsthåndværk, grafik mm.

Med ”isolerede billeder” mener vi billeder, som ikke – oprindeligt – optræder i sammenhæng med tekst, eller som er isoleret fra den oprindelige omgivende tekst.

Der er ingen begrænsning på, hvor mange billeder der må bruges, men du skal huske altid at skrive kunstnerens navn neden under eller i nærheden af billedet.

Billederne kan hentes fra åbent tilgængelige hjemmesider og arkiver på internettet, eller de kan indskannes fra f.eks. postkort, plakater, kunstkalendere, bøger, blade og magasiner. Med aftalen kan lærere og elever således få fuldt udbytte af institutionens Smartboards og intranet. Billederne kan indgå i opgaver til eleverne og i elevernes opgaveløsninger og rapporter samt i læreres og elevers præsentationer på PowerPoint og på Smartboards. Opgaver og præsentationer med billeder kan lagres på skolens intranet, på Smartboards eller USB lagre, ligesom det er enkelt at udveksle billeder mellem lærere og elever, fordi det kan ske digitalt, f.eks. pr. mail.

Med aftalen må man:

 • Hente billeder fra åbent tilgængelige sider på internettet
 • Indskanne billeder fra bøger, postkort, ugeblade mv.
 • Bruge billederne i PowerPoint-præsentationer og i opgaver
 • Fremstille undervisningsforløb med billeder til Smartboards
 • Gemme egne præsentationer med billeder på Smartboards og genbruge og/eller dele disse undervisningsforløb med andre undervisere på skolen
 • Gemme egne undervisningsforløb, PowerPoint-præsentationer, opgaver og opgaveløsninger med billeder på skolens intranet eller på USB lagermedier
 • Indsætte billeder i elevernes rapporter og opgaveløsninger
 • Udveksle digitale undervisningsforløb, opgaveløsninger og rapporter med billeder via e-mail mellem skolens lærere og elever
 • Oprette et billedarkiv på skolens intranet

Med aftalen må man ikke:

 • Bruge billederne uden for skolen eller udveksle dem med andre end skolens lærere og elever
 • Bruge billederne til andet end undervisningsformål
 • Gøre billederne tilgængelige på åbent internet, herunder på skolens hjemmeside
 • Lagre billederne på et intranet, som ikke har adgangsbeskyttelse
 • Manipulere eller ændre i billederne

Derudover dækker aftalen ikke:

 • Brug eller lagring af billeder fra websider som skolen har indgået en individuel aftale med angående udnyttelsen, f.eks. abonnementsaftale
 • Brug eller lagring af billeder fra lukkede websider, der forudsætter individuel klarering, som f.eks. professionelle billeddatabaser
 • Indscanning af billeder fra bøger, hvor forlaget eller forfatteren har angivet, at dette kræver særlig aftale
 • Billeder af kunstnere, som ikke ønsker at medvirke – se navnene her.